Renk seçin:


+90 542 660 36 46

Sosyal Medyada Biz}

Viva Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
Web sayfamız üzerinden randevu alabilir ve aynı zamanda avukatlarımıza soru sorabilirsiniz. Sitemizi takip ederek en güncel hukuki makalelere ulaşabilirsiniz.
Randevu Talebi Oluşturun

Hakkımızda

Viva Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Hukuki Danışmanlık ve Kamu tüzel kişiler, gerçek kişilerle olan ihtilafların yargı yoluyla çözümü şeklinde iki kolda hizmet veriyoruz. Müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre, güncel mevzuata hakim olarak en pratik ve ekonomik metotla çalışmaktayız.

Danışmanlık: Yazılı danışma  anlamında, Ticaret Hukuku, Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Kiralama ve Alım-Satım işlemleri alanlarında, kurumsal Müvekillerimizle birlikte kişilere de bu alanlar ve diğer birçok hukuk alanlarında hizmet vermekte, mevzuatta tanımlı ve tanımlı olmayan sözleşmelerin ön görüşme(culpa in contrahendo), pazarlık ve imza aşamalarında hukuki destek vermekteyiz. Sözleşme sürecinde danışılan konunun kavranması ve değerlendirilmesi, üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, sorunun etraflıca müzakere edilmesi, çeşitli ek branşlardan örneğin finans, muhasebe, sigorta, lojistik … desteklerle perspektifin genişletilmesi, güncellenen bilgilerin kullanım kolaylığına ulaştırılması, alternatif planlara sahip yol haritası çıkarılması, genelde ve özelde danışmanlık konusunun bütünüyle tetkik edilmesi neticesinde tam tatmin sağlayan bir raporlama süreci şeklinde hizmet vermekteyiz. Yazılı danışma hizmetimizin yanında, hukuki ihtilafların çözümünde bilgi sahibi olma veya genel bilgilendirme taleplerine karşılık, bahsedilen bu tüm hizmetlerden tarafımızca verilen uygun randevu saatlerinde faydalanabilirsiniz.

İhtilafların Yargı Yollarıyla Çözümü: Bu alanda özellikle;

 • Sulh: Öncelikle ihtilafın hukuki olarak tanımlanması, gerektiğinde yasa ve mevzuat anlamında araştırmaların yapılması, ihtilafların taraflarının tanınması, taleplerin değerlendirilmesi, müvekkilin de bilgisi ve onayı çerçevesinde yargı yoluna gerek kalmadan sulh ile çözmek için yöntem arayışları ve bu anlamda müvekkil adına hareketle müzakereler yürütmek, görüşmeler gerçekleştirmek, gerektikçe sözlü ve/veya yazılı olarak Müvekkile bilgilendirmelerde bulunulması, sulh protokolleri tanzim etmek ve hakkın daha hızlı ve ekonomik olarak teslimini sağlamak
 • Mahkemeler: İhtilafların incelenmesi, analiz edilmesi, doğru yargı yolu, görevli ve yetkili mahkemenin tespiti, dava taraflarının belirlenmesi, dava konusunun ve talebin ortaya konması, delillerin toplanması, her aşamada gerekli oldukça Müvekkile irtibat halinde kalınarak ek bilgi ve belgelerin bir araya getirilmesi, dava hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, bu anlamda hukuki araştırma ve çalışmalarda bulunulması, yasa ve mevzuatın ilgili hükümlerinin dava konusu özelinde tetkiki, davanın ikame edilmesi, duruşmalara girilmesi, keşif, inceleme, bilirkişi raporları ya da uzman görüşü alınması, mahkemeler nezdinde tam temsilin sağlanması, ihtiyaç halinde sözlü olarak bilgi verilmesi, yargılamanın seyri içerisinde önemli veya kritik aşamlarda Müvekkile bilgilendirmede bulunulması, yargılamanın temyiz ve karar düzeltme gibi kanun yollarında avukatlık hizmetleri sunulması, kararın icrası
 • İcra ve İflas Müdürlükleri: Alacağın tahsili için borçluyla görüşmeler yapmak, alacağın ödenmemesi durumunda ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatmak, borçlunun malvarlığını sorgulamak, taşınır ve taşınmazları haczetmek, satışını gerçekleştirmek, icra müdürlüklerinde alacaklı ve borçlu taraf hakları gereği işlemler tesis etmek, iflas müdürlüklerinde müflis ve alacaklıların temsilini sağlamak

Çalışma Alanları

 • Tazminat Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Boşanma Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku
 • Şirket Birleştirme ve Devralma
 • Dernekler ve Vakıflar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 •  İflas Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku
 • Spor Hukuku
 • İcra Hukuku
 • Aile ve Mal Rejimi Hukuku
 • Ticari İşletmeler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Banka ve Finans Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Hasar ve Tazminat Hukuku